ניסים

השר בנימין בן אליעזר "פואד" בא להודות לצדיק

| 20.5.12, 19:00

תושבי גבעתיים נדהמו לגלות כי לא אחר מאשר השר בנימין בן אליעזר בא לפקוד את ציונו של הצדיק משטפנשט בתיקון השבועי מר בן אליעזר סיפר כי בא להודות על נס פרטי שאירע לו בציונו של הצדיק

ניסים בשטפנשט ילדי הצדיק

תות | 13.5.12, 13:52

בכל יום ויום מתפרסמים ניסים וישועות על משפחות שזכו להפקד בפרי בטן בזכותו של מחולל הישועות משטפנשט. אנו מגישים כמה קטעים נבחרים מאירועים של מי שזכו להיפקד ונתנו את שמו של הצדיק


ספר לילדים