הצדיק

מקום קברו

קבר הצדיק

עם הסתלקותו של הצדיק משטפנשט בכ"א תמוז תרצ"ג הנציחו החסידים הרבים את זכרו בישיבה לתלמידים שנקראה 'בית אברהם' שהוקמה בחצר שטפנשט בראשות רב העיר רבי יוסף ברייאר זצ"ל שכיהן בראשות הישיבה, ובעוד פעולות הנצחה.

קברו בבית העלמין בשטפנשט הפך כמוקד עליה לרגל וכתחליף לחצר הפורחת והמשגשגת, חסידים ומקורבים לצד עמך בית ישראל היו מספרים ניסים ונפלאות שחוללו תפילות ותחנונים על קברו של הצדיק, בשטפנשט היווה קברו מוקד עליה לרבבות. עד שנת תשכ"ט (1968) שאז העלו גדולי החסידים את ארונו ארצה ונמצא גופו שלם כביום פטירתו (לאחר 36 שנה מהסתלקותו). מפורסם במיוחד מקום קברו בבית העלמין נחלת יצחק על גבול תל אביב-גבעתיים כמקודש וכמסוגל לפעול ישועות וסגולות מיוחדות לזרע של קיימא, לזיווגים, ולרפואה נקשרו לקבר הצדיק, ומוסדות שטפנשט מקיימים במקום תפילת רבים קבועה מדי יום חמישי בערב להמוני יהודים מכל רחבי הארץ הפוקדים את חלקת הקבר.