שטפנשט נצחו אראלים את המצוקים: כ
נצחו אראלים את המצוקים: כ"ק מרן אדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל
אבד מלך זכריה ט- ה מלך ישראל איננו אבל יחיד נעשה לנו יחד עם כל בית ישראל, עם התורה ועולם החסידות די בכל אתר ואתר, על השריפה אשר שרף השם, בהסתלקות עטרת תפארת ישראל אביהם וליבם של ישראל, בליבו הטהור נשא את משא הדור ומכאוביו, ובכל צרתם לו צר, אור קדושתו וחכמת ליבו האירה ליבות ישראל לקרבם לאביהם שבשמים, להעמידם על מכונם, לפעול ולהפעיל לתקן עולם במלכות שדי, שומר המסורת ונוטר המורשת של ממלכת בית רוז'ין לכל ענפיה, אשר אמרנו בצילו נחיה עד ביאת גואל צדק וכאב רחימאי הנהיג עדתו הקדושה ד"ל שנה, נטה על שכמו לייסד ולשכלל לפאר גם את יתר ענפי השושלת באנפהה נהירין ובתוכם את מוסדותינו הקדושים.
אלי | 01.1.13, 12:00 שטפנשט שטפנשט