עלון סגולת חודש אייר מס' 3
אוגדן הסגולות לחודש אייר חובה בכל בית יהודי-אפיקומן השמירה-הילולת רבי מאיר בעל הנס-אירועי ל"ג בעומר-הילולת רבי שמעון בר יוחאי-תפילת אבות על בנים0-סגולות רבי חיים פלאג'י/לקבלת סגולת החודש במייל -@gmail.com‏6190303
אלי | 17.4.13, 17:00 שטפנשט שטפנשט