שטפנשט מעמד פתיחת הזמן החורף ברשת כוללי שטפנשט
מעמד פתיחת הזמן החורף ברשת כוללי שטפנשט
שולב עם הילולת הסבא קדישא מרוזי'ן זיע"א
אלי | 09.10.13, 11:00 שטפנשט

מעמד מיוחד במינו נערך במוצאי שבת קודש אור ל ג' חשון בהיכל כולל שטפנשט בבני ברק, בו שולב סעודת ההילולא דהרה"ק מרוזי'ן זיע"א, עם מעמד פתיחת הזמן החורף ברשת כוללי שטפנשט לעיון ולהוראה ולדף היומי בעיון, הנערכים מסביב לשעון בבית המדרש שטפנשט ברחוב מהרש"ל 13 בבני ברק.

במהלך הסעודה הועלו סיפורי קודש, וזכרונות חסידים ודברי התעוררות לכבוד הזמן החדש, אשר למרות חרב הקיצוצים שהניפה הממשלה על ראשי הכוללים, עומדים מנהלי הכולל בניסיון ומרחיבים את גבולי הקדושה של האברכים ולומדי התורה בשטפנשט. במהלך המלוה מלכה נשמעו דבריהם של האורח החשוב הגה"ח רבי אלעזר דוד פרידמן שליט"א מזקני רבני אירופה שהעלה על נס את הזכות הנפלאה להקים מקום תורה לשמו ולזכרו של הצדיק משטפנשט נכדו של בעל ההילולא וסיפר עובדין קדישין מבעל ההילולא ומהרה"ק משטפנשט זיע"א.

עוד נשמעו דברי ברכתם ותורתם של ראשי הכולל לעיון – הרה"ג יוסף מנחם שטיין שליט"א, ולהוראה - הרה"ג יחיאל מיכל פרידמן שליט"א. משא מיוחד נישא על ידי ר"מ בכולל הוראה הגה"ח רבי יחזקאל הופמן שליט"א, דברי סיום מתובלים בשיעור פתיחה לזמן החדש נשא רב וראש המוסדות הרה"ג אברהם יעקב סלמון שליט"א הנושא גם בעול קיומם של הכוללים הנישאים לשם ולתפארת בעיר התורה והחסידות, הוא סיים בתקוה כי למרות הקשיים הגשמיים הניצבים לפנינו. נוכל להגביר חיילים לתורה, ולהוסיף ספסלי בית המדרש עם לומדי תורה, אברכים יראים ושלמים המסולאים מפז, מטובי הלומדים והמעיינים כאשר עיני הכל תחזנה את הפירות המשובחים אותם מוציא הכולל.

כאשר את המעט ניתן להבחין בקבצים התורניים "תורת אמת - שטפנשט" לתורת ולחידושי בית המדרש קובץ תורני היו"ל מידי תקופה על ידי חבר רבני המכון שע"י מוסדות שטפנשט. 

שטפנשט