שטפנשט היום הילולת כ
היום הילולת כ"ק הרה"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט זיע"א ברומניה
היום - ההילולא ה145 של כ"ק מרן אדמו"ר הראשון משטפנשט זצ"ל בנו הרביעי של מרנא ורבנא הסבא קדישא מרוז'ין זצ"ל י"ד כסלו תערך תפילת רבים על ציון קדשו ביאס רומניה על ידי קבוצה גדולה של מעל מאתים איש ששבתו את השבת ברומניה בצילא דמהימנותא סמוך לציון קברו ביאס ברומניה, בראשות המסע משתתפים רבנים ואישי ציבור ורבים המבקשים לפקוד את קבר בעל ההילולא ולהעתיר לישועת הכלל והפרט.
אלי | 13.12.13, 20:00 שטפנשט

כ"ק מרן רבי מנחם נחום משטפנשט היה בנו הרביעי של מרנא הסבא קדישא מרוז'ין זצ"ל היה מיסד חסידות שטפנשט והחצר החסידית הראשונה שהוקמה ברומניה הישנה, חצר קודשו שימשה כאבן שואבת לרבבות יהודים שניאותו לאורו הגדול ושאבו ממנו מלא חפנים הנהגה חסידית וישועות מדהימות שהיה משפיע לרוב כנודע, אף אביו הסבא קדישא מרוז'ין זצ"ל התבטא עליו: "בני רבי מנחם נחום הוא כנגד סדר נזיקין שהמשנה הראשונה היא בבא קמא ארבע אבות נזיקין והוא יוכל לעמוד כנגד כל המזיקים שבעולם ולהכניעם" ובעל ההילולא עצמו התבטא ואמר שכשהוא קורא את ספר התהילים בכוחו להשפיע ישועות לכל המסתופפים בצילו, ידועה עדותו של הגאון רבי גרשון לפידות זצ"ל רבה של שכונת בית ישראל בירושלים שהסתופף בצילו של בעל ההילולא ששמע מפה קדשו: "אשר אצלו ניתן לפעול ישועות בניקל"

באור ליום רביעי המריאו משתתפי המסע המאורגן על ידי 'מוסדות שטפנשט' בראשות הרב אברהם יעקב סלמון לקיוב באוקראינה משם ערכו מסע אל קברי הצדיקים שבאוקראינה וברומניה הישנה, וכאמור מרכזו של המסע הוא בתפילת רבים על קברו של האדמו"ר משטפנשט אשר ביאס שברומניה.

בשבת שבתו בעיר בוטושאן שם קיים גם בית מדרשו של מרן הבאר מים חיים הק', ביה"מ נקרא "סידורו של שבת" על שם הספר החסידי המונמנטאלי שחובר על ידי הרה"ק זצ"ל בעת שבתו ברבנות העיר בוטושאן, ושרד לפליטה עד ימינו אנו.

אמש מוצאי שבת יומא דהילולא נערכה סעודת הילולא ומלוה מלכה אליה הצטרפו יהודים רבים מתושביה המקומיים של ערי מולדובה שברומניה בראשות רבה של מולדובא ויאס הג"ר שלמה טוביאס שליט"א, כאמור היום ביום ראשון יצאו לעיר שטפנשט שם טמונים גאוני עולם מרבני שטפנשט ובהם הרה"ק ר שלום תאומים, והרה"ק רבי מרדכי דב ברייאר, שם נמצא גם ה'אהל' ששימש כמקום קבורת אדמו"ר הצדיק הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זצ"ל עד שהועלה ארצה לבית העלמין נחלת יצחק ת"א בשנת תשכ"ט ומשם ימשיכו ויפקדו את ציון בעל ההילולא הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט בעיר יאסי, וכן את קבר נרצחי רכבות המות בפוגרום הנוראי ביאס.

כמנהג זקני החסידים מקדמת דנא תערך במקביל תערך תפילת רבים בקבר בנו של בעל ההילולא מרן הצדיק משטפנשט בבית העלמין נחלת יצחק בת"א בשעה 14:00 במקביל לתפילה שתיערך באותה העת באהל מנו"כ ביאס, שם יעתירו לישועות הכלל והפרט, לאחר מכן  יפקדו את קברו של ראש ועד חסידי שטפנשט הגה"ח רבי שמואל שור זצ"ל אשר קברו סמוך ונראה לציון הצדיק משטפנשט ויום הילולתו חל גם היום י"ד כסלו כיום הילולת האדמו"ר הראשון משטפנשט, שם יקריאו את ה'קויטל' הידוע אותו היה מקריא הגר"ש שור זצ"ל בהילות הצדיקים משטפנשט מדי שנה בשנה ובו בקשות החסידים שזכות הצדיקים תעורר רחמים מלעילא לישועות בכלל ובפרט.

לכבוד המסע יצא לאור קונטרס רב הכמות "מסע שטפנשט" ובו תיאורים ומאמרים מגדולי החסידות באוקראינה ורומניה שאת מקום קבורתם ובתי מדרשם יפקדו משתתפי המסע יסתיים ביום שני לאחר מעמדי התפילות המרוממים בקברי הצדיקים שברומניה בערים בוטשעטש, גאלאץ, בוהוש, פיאטרא ניאמץ, שטפנשט ויאס, ובתי המדרש של הבעש"ט של האוהב ישראל מאפטא, בבוקרסט ועוד, יהי רצון שזכות הצדיקים יפעלו ישועות לרוב להמוני עמך בית ישראל בבני חיי ומזוני רויחי אמן כן יהיה  רצון.

 

שטפנשט