שטפנשט מעמד קריאת שם כיתות מכינה של הת
מעמד קריאת שם כיתות מכינה של הת"ת הכלל חסידי שטפנשט ע"ש כ"ק ה'עקבי אבירים' מסדיגורא זצ"ל
ויקרא בהם שמי ושם אבותי
דוד | 18.12.13, 15:00 שטפנשט

במעמד נכבד ורב רושם נערך השבוע טקס קריאת שם כיתות המכינה לילדי הת"ת הכלל חסידי תורת אמת שטפנשט באלעד שיקרא מעתה על שם כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל שהשבוע תמלא השנה הראשונה להסתלקותו לשמי רום ביום י"ט טבת, ואשר עינו הייתה פקוחה תדיר להכוונת ולהצלחת הת"ת עוד מימי הבראשית של הקמתו בשנת תשס"ו ועד יומו האחרון.

את המעמד פיאר בנוכחותו כ"ק האדמו"ר שליט"א מסדיגורא שאף קבע את המזוזה הראשית בפתח הכניסה לכיתות המכינה, שעברו לאחרונה שיפוצים נרחבים וכניסה חדשה נפרדת נפתחה לרווחת ילדי המכינה, האדמו"ר התקבל בפתח הת"ת על ידי כל ילדי הת"ת שקידמוהו בשירת ימים על ימי מלך תוסיף ובדגלים מיוחדים שהונפקו לכבוד המעמד המרגש לכל ילדי הת"ת.

האדמו"ר האריך בדברי חיזוק ועידוד לילדי ומחנכי הת"ת ושיבח את היוזמה להנצחת אביו כ"ק האדמו"ר זצ"ל שילדי הת"ת היו תדיר נזכרים על לוח ליבו לטובה.

כן נשאו דברי ברכה המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א רב העיר אלעד, שבירך את האדמו"ר על ביקורו החשוב באלעד שודאי יהיה לתועלת הרוחנית של המקום והאזור כולו.

אורח נוסף שהשתתף במעמד הגה"ח פנחס שפירא שליט"א חתבן האדמו"ר זצ"ל מסדיגורא ורב ביהכ"נ סדיגורא בתל אביב שכובד בקביעת מזוזה נוספת ולאחריה דיבר בשבח המקום ובשבח ההכרת הטוב של ומנהלי המקום שכהכרת הטוב למרן זיע"א שהרעיף ברכות קדשו להצלחת המקום החליטו לקרוא לכיתות המכינה על שמו ולהנציח את זכרו בשם ספר תורתו עקבי אבירים.

דברי סיום השמיע ראש המוסדות הרב אברהם יעקב סלמון שקרא על המעמד את ברכת יעקב מפרשת השבוע 'ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק' היינו שעל ידי קריאת שם הצדיקים הקדמונים זוכים שלא ישלוט עינא בישא בכל מעשי ידינו להצלחה ולברכה.

בסיום המעמד התכבד ראש העיר הרב ישראל פרוש שליט"א בתעודת הוקרה ובתואר 'נזר התלמוד תורה' כאשר האדמו"ר שליט"א מעניק לרב פרוש את התעודה בצירוף איחולי ברכה כי יאריך ימים על ממלכתו ויצליח בהצעדת עניני העיר על מי מנוחות בשקט ובשלווה ובסייעתא דשמיא אכיה"ר.

עם סיום המעמד העניק האדמו"ר שליט"א ברכה אישית לכל מחנכי הת"ת בראשות המנהל החינוכי הרב יצחק רוט, המפקח החינוכי הרב מנחם ויס מחנכי הת"ת וילדי הת"ת שיזכו לגדול במעלות התורה.

 

שטפנשט