מבזקים

מוסדות שטפנשט

התיקון השבועי

מוסדות שטפנשט מוסדות שטפנשט
מוסדות שטפנשט
מוסדות שטפנשט
שטפנשט השנה יש בידינו כוח לקבל הרבה יותר!
השנה יש בידינו כוח לקבל הרבה יותר!
החוברת מיועדת לעם קדוש מנשקי קמיעות ומשתטחי קברים!
| 16.7.14, 17:00 שטפנשט שטפנשט