שטפנשט השנה יש בידינו כוח לקבל הרבה יותר!
השנה יש בידינו כוח לקבל הרבה יותר!
החוברת מיועדת לעם קדוש מנשקי קמיעות ומשתטחי קברים!
| 16.7.14, 17:00 שטפנשט שטפנשט