שטפנשט בני ברק: מסיבת הוקרה ללומדי התורה ברשת הכוללים 'שטפנשט' וסיום מסכת בבא בתרא בדף היומי
בני ברק: מסיבת הוקרה ללומדי התורה ברשת הכוללים 'שטפנשט' וסיום מסכת בבא בתרא בדף היומי
עשרות משתתפים במעמד בנוכחות הגרא"י סלמון רב מוסדות שטפנשט, הגרא"ד שפירא רב ק"ק צאנז והגר"א טוביאס דומ"ץ קרית ויזניץ, שליט"א | כי בהם נהגה יומם ולילה
ח. טוקר | 24.7.17, 13:00 שטפנשט

עשרות תלמידי רשת הכוללים של 'שטפנשט', התאספו היום (ב'), ראש חודש אב, למסיבת הוקרה ללומדי התורה וסיום מסכת בבא בתרא, הנלמדת במסגרת הדף היומי.

המעמד המרגש כלל התייחסות מיוחדת מטעם הרבנים לרגל סיום זמן קיץ וחשיבות ההשקעה בלימוד התורה גם בימי בין הזמנים הבעל"ט.

הרה"ג אברהם יעקב סלמון שליט"א רב מוסדות שטפנשט, הביע התרגשות לנוכח פירות העמל המבורכים של תלמידי רשת הכוללים 'שטפנשט'. כן עודד והמריץ את המשתתפים להמשיך ולהתמיד בלימודיהם, במסגרות השונות, להגדיל תורה ולהאדירה.

הגאון הרב אליעזר דוד שפירא שליט"א, רק ק"ק צאנז בני ברק, בירך את המשתתפים והביע את התפעלותו מלראות אברכים יראי שמים מרשת הכוללים 'שטפנשט' שכל שיחם ושיגם אך ורק בתורה. כה יתן וכה יוסיף.

לסיום, נשא דברים הגאון הרב אריה טוביאס, דומ"ץ קרית ויזניץ, והדגיש בפני המשתתפים על החיזוק הנדרש בימי בין המיצרים אלה, במיוחד ללומדי תורה, אשר עוסקים בקדושת התורה, יומם ולילה.

המשתתפים עזבו את המקום בתחושת התעלות, להמשיך בעמל התורה גם בימי בין הזמנים, ללא הפסקה, כי בהם נהגה יומם ולילה.

שטפנשט