שטפנשט צאתכם לשלום: סיום שנת הלימודים במכינה החסידית למצטיינים שטפנשט-אלעד
צאתכם לשלום: סיום שנת הלימודים במכינה החסידית למצטיינים שטפנשט-אלעד
המחזור השני והמוצלח של המכינה החסידית בת"ת כלל חסידי שטפנשט אלעד, במעמד מרגש של סיום שנה בהשתתפות רבנים ואישי ציבור באולמי חסידים אלעד | הרה"ג אברהם יעקב סלמון שליט"א רב קהילת שטפנשט: "לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם", בחורים יקרים, אנו לא נפרדים, נמשיך ללוות אתכם בחום ובאהבה לתמיד | כ"ק אדמו"ר אשלג: אמירת הקרבנות היא הקבלה שעל כל תלמיד לקבל על עצמו לעת עלותו לישיבה | לקול תשואות הקהל, הודיע ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש: באלול תשע"ח בעז"ה אתם בבנין קבע חדש משלכם ברח' ברטנורא 1 באלעד | גליון חינוכי 'על פי דרכו' הופק לרגל המעמד הנכבד
ח. טוקר | 25.7.17, 17:00 שטפנשט
הרבה רגעי שיא של פרץ התרגשות נשברו במעמד המכובד שהתקיים ביום שלישי ב' מנ"א תשע"ז באולמי חסידים אלעד, כאשר הבחור המצטיין תלמיד המכינה לישיבה מאיר משה הרשקוביץ נ"י סיים בשם חבריו את מסכת ר''ה שנלמדה במהלך כל השנה. ד"ת מתובלים בדברי ההדרן, הבחור החשוב מאיר שמחה נ"י נשא פלפול וחבורה בעיון בסוגיא ממסכת קידושין, מתוך הלימוד ב'סדר' לפנה"צ במכינה לישיבה. התלמיד היקר אליעזר שטרנקוקר נ"י סיים החובל בתוספת הסבר מקיף על דפי הגמ' בהחובל. התלמיד היקר דוד גרודר נ"י סיים פרק פרק המניח והוסיף פלפול מדיליה. 
פתח והנחה את מעמד הקודש המנהל החינוכי של הת"ת והמכינה לישיבה הרב מנחם וייס שהיה נרגש ונסער וביטא זאת בדבריו: ת"ת ומכינה לישיבה שבהם משקיעים לימוד, תפילה, עבודת המידות, וכל זה מתוך תחושה של אהבה, סבלנות וסובלנות. תלמידים השמחים עם רבם, הורים שמהללים, מעריצים ומפארים, מלמדים שהם בבחינת כאילו ילדו ממש הלכה למעשה. זה ב"ה דרכה, שיטתה ונחלתה של הת"ת הכלל חסידי שטפנשט. כמו"כ הודה למפקח החינוכי הרב שרגא זייבלד על תרומתו ועשייתו הברוכה במהלך כל השנה לרווחתם של הת"ת, תלמידים ומלמדים.
מורנו הרב דקהל שטפנשט הרה"ג ר' אברהם יעקב סלמון שליט"א במשא מרכזי שבו זעק נרגש מנהמת ליבו "לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם" ע"פ אמרתו של הרה"ק ר' מאיר שפירא זי"ע שהמבחן האמיתי זה ב"לכו" ואז "שמעו לי יראת ה' ", בטוחני שאתם ב"לכו בנים" תמשיכו ב"יראת ה' " באהבת תורה שלכם. אבל הצהיר וביקש בחורים יקרים אנו לא נפרדים, אנו ממשיכים ללוות אתכם בחום ובאהבה בהמשך דרככם. בהמשך דבריו הודה לראש העיר הנמרץ הקשור בלו"נ במסירות אין קץ למוסדות התורה שטפנשט אלעד. על הקצאת המגרש והבנין לת"ת ולמכינה לישיבה, ובע"ה ביום ההילולא של הס"ק מלך ישראל הרה"ק ר' ישראל מרוז'ין זי"ע – ג' חשוון תשע"ח שהוא גם יום העלאתו לארץ של ארונו הקדוש של הצדיק משטפנשט מרומניה לישראל, יתקיים מעמד הנחת אבן הפינה לבית הגדול והקדוש, המענין שהת"ת ימוקם ברחוב ברטנורא באותו רחוב בו הוקם הת"ת לפני למעלה מעשור שנים, ועתה זוכים אנו לבנין של קבע לרווחתם של התלמידים היקרים.
ראש העיר הרב ישראל פרוש התקבל בהתלהבות, באהבה ובהערצה ע"י התלמידים, ההורים והצוות החינוכי, אני עובד אצלכם – הצהיר ראש העיר בראש ובראשונה בגלל המעורבות האישית שלי במפעלכם הקדוש והמסור, ת"ת ובמכינה לישיבה ובגנים החסידיים, ובנוסף הערכתי המרובה לאיש המעש מקים עולה של תורה ידיד נפשי הרב דקהל שטפנשט וראש המוסדות הרב סלמון שליט"א שלא נח ולא שקט זה למעלה מעשור להשקיע מאודו והונו בעיר אלעד. ובנוסף אני אישית קשור בעומק נפשי לציון הקדוש של פועל הישועות הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זי"ע. באלול תשע"ח בעז"ה אתם בבנין קבע חדש משלכם ברח' ברטנורא 1 הודיע ראש העיר לקול תשואות רבות מצד כל המשתתפים.
כ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א נשא נאום נרחב על עבודת התיקון בימים אלו וכיון בדבריו בעבודת הימים האלו על הקפדה ולימוד ותפילה בכוונה את הקרבנות שלפני התפילה להחיש הגאולה בבנין ביהמ"ק.
הגה"צ רבי אורי ויסבלום שליט"א ראש ישיבת נתיבות שלום ביתר עילית, שליווה את המכינה לאורך כל השנה האחרונה בעצה ובהכוונה לכל המתבקש, ואף ליווה את הת"ת מעת ייסודו ואף לפני הקמתו, לא הסתיר את התפעלותו מהבחורים החשובים השקועים בעמל התורה בעיון ובעומק. פגשתי את הבחורים מתחילת השנה, הייתי בקשר כל השנה, והיום אני אומר שב"ה כל תלמיד שונה בהווה ממה שהיה בעבר ולטובה, רואים פה סייעתא דשמיא מיוחדת.
הגה"ח רבי נחמן יוסף וילהלם שליט"א מנהל רוחני דישיבת חזון נחום ב"ב שתלמידי המכינה ימשיכו בשנה"ל הבעל"ט בישיבתו בב"ב במתק לשונו וברגש רב אמר: תלמידי שטפנשט מעובדים ב'עבודת יד' לא 'תעשייתיים' כל אחד יהלום מושקע, התלמידים המצוינים בישיבה שלנו 'חזון נחום' הם בוגרי ותלמידי הת"ת והמכינה לישיבה של כלל חסידי שטפנשט באלעד, אנו שותפים בעבר בהווה ובעתיד – דברי המשגיח הרב וילהלם שליט"א.
הרה"ג ר' שלמה בורשטיין שליט"א ראש ישיבת חברון לצעירים באלעד הביע אף הוא התפעלותו מרמת הלימודים של בוגרי הת"ת אשר הם ממש 'נחטפים' על ידי מיטב הישיבות קטנות באלעד ואף מחוצה לה
מגידי השיעורים בעיון ובבקיאות, הרב ישראל ויסבלום והרב מרדכי רוטנברג והמחנך הרב מרדכי אשלג שליט"א סיכמו בטוב טעם את תחושת הגן עדן שהיה מנת חלקם במהלך כל השנה, ועד כמה קשה עליהם הפרידה וזו היתה תחושה הדדית גם מצד התלמידים.
הרב חיים מאיר כץ מחזיק תיק החינוך בהנהלת העיריה העלה נשכחות מימי קום הת"ת איך שפעלו אז במסירות נפש בבחינת הזורעים בדמעה וכעת זוכים למעמד המרגש של ברינה יקצורו וכולם מכירים בחשיבות הת"ת לעירנו אלעד. הרב מרדכי בארי מנהל אגף החינוך בעיריית אלעד סיפר על חמשה ביקורים בשנה האחרונה בת"ת עם אישים שונים, סיור יסודי עם מבחנים בכל הכיתות ובמכינה לישיבה ואני תמיד עומד ומשתהה ומתלהב מחדש. ת"ת שטפנשט – הצהיר הרב בארי אתם עומדים בראש סולם העדיפות מכל המובנים ובכל הצרכים, כי אתם היהלום שבכתר.
נציג ההורים הרב גרודר הי"ו שיבח והילל דקות ארוכות את גודל עמלם בחן ובטוב טעם ודעת, ואת הקשר הפנימי שנרקם בין הבחורים למגידי השיעורים ואמר בשם ההורים: אין כמו הת"ת והמכינה לישיבה כלל חסידי שטפנשט אלעד.
בסיום הערב חולקו פרסים ותעודות לתלמידים היקרים ולבחורים החשובים ע"י המחנכים החשובים הרב מרדכי אשלג והרב אברהם ארנפלד ומגידי השיעורים. 
המקהלה של ילדי הת"ת בניצוחו של אמן הרגש הרה"ח ר' משה אברהם ברזובסקי הי"ו מחנך לשם ולדוגמא בת"ת, הנעימה את המעמד המרומם בשירי רגש וכיסופין לבנין בית המקדש עם הסולן ילד הפלא תלמיד הת"ת צביקי לוטרמן נ"י.
לכבוד המעמד הופקו שורה של ספרים יחודיים על ידי הצוות החינוכי, גיליון חינוכי 'על פי דרכו' פרקי חינוך ממשנת המלמדים לאורו של הרה"ק משטפנשט ובית רוז'ין זיע"א, כן הפתיעו המלמדים בהפקת הספר 'תלמודו בידו' והוא סיכום של כל החידושים והמבחנים של התלמידים מכל שנת הלימודים וכל זה בכריכת עור מיוחדת אישית לכל תלמיד ותלמיד, דבר המהווה מזכרת נצח מלימודם הפורה בין כותלי הת"ת, הנהלת המוסדות העניקה לכל תלמיד ותלמיד תעודה מהודרת על השיגיהם התלמודיים ושי פרידה הספר 'רשפי קודש' מתורתו של בכור בני הסב"ק מרוז'ין ספר שיו"ל על ידי מכון שטפנשט, ועריית אלעד בראשות ראש העיר הרב ישראל פורוש העניק ספר תנ"ך מהודר, הציבור התפזר לאחר חצות הלילה מתוך תחושה מרוממת ביותר.       
 
שטפנשט