שטפנשט חשיפה היסטורית בעיתון 'המבשר': קריית שטפנשט בצפת
מאמרים נוספים בנושא: שטפנשט כתבה על שטפנשט בשבועון  'משפחה' כתבה על שטפנשט בשבועון 'משפחה' שטפנשט ילדי תלמוד תורה ילדי תלמוד תורה "תורת אמת"-שטפנשט בקבלת מטבע לברכה אצל כ"ק מרן אדמו"ר משומרי אמונים זיעי"א שטפנשט מעמד כבוד התורה בסיום הלכות טהרה בבית מדרשנו צפו בוידאו וגלרית תמונות מהאירוע מעמד כבוד התורה בסיום הלכות טהרה בבית מדרשנו צפו בוידאו וגלרית תמונות מהאירוע שטפנשט ביום חגם של רבבות עמך בית ישראל ולומדי הדף היומי נערך סיום ללומדי השיעור בבית המדרש שטפנשט  צפו בשמחת סיום הש ביום חגם של רבבות עמך בית ישראל ולומדי הדף היומי נערך סיום ללומדי השיעור בבית המדרש שטפנשט צפו בשמחת סיום הש"ס וידאו ותמונות מהמעמד שטפנשט סיום השס לראשונה בעיר הולדת יוזם הרעיון רבי מאיר שפירא סיום השס לראשונה בעיר הולדת יוזם הרעיון רבי מאיר שפירא שטפנשט הרב סלמון בתוכנית מלווה מלכה בקול ישראל הרב סלמון בתוכנית מלווה מלכה בקול ישראל שטפנשט עלון סגולת חודש אייר מס' 3 עלון סגולת חודש אייר מס' 3 שטפנשט בעוד פחות משבועיים: הילולת הצדיק משטפנשט זי בעוד פחות משבועיים: הילולת הצדיק משטפנשט זי"ע שטפנשט מעמד פתיחת הזמן החורף ברשת כוללי שטפנשט מעמד פתיחת הזמן החורף ברשת כוללי שטפנשט שטפנשט עשרות אלפי אנשים פקדו את ציונו של הצדיק משטפנש עשרות אלפי אנשים פקדו את ציונו של הצדיק משטפנש שטפנשט מעמד קריאת שם כיתות מכינה של הת מעמד קריאת שם כיתות מכינה של הת"ת הכלל חסידי שטפנשט ע"ש כ"ק ה'עקבי אבירים' מסדיגורא זצ"ל שטפנשט נסיון ... נסיון ... שטפנשט השנה יש בידינו כוח לקבל הרבה יותר! השנה יש בידינו כוח לקבל הרבה יותר! שטפנשט צפו: יחיאל נהרי מסלסל בהבדלה בשבת של שטפנשט צפו: יחיאל נהרי מסלסל בהבדלה בשבת של שטפנשט שטפנשט מאות אנשים בתפילת ערב ראש חודש תמוז וסדר תהילים בציון הצדיק משטפנשט מאות אנשים בתפילת ערב ראש חודש תמוז וסדר תהילים בציון הצדיק משטפנשט שטפנשט שבת שכולה הילולא לכבוד הצדיק משטפנשט, שבת שכולה הילולא לכבוד הצדיק משטפנשט, "במלון לאונרדו המפואר" שטפנשט גחלי קודש: מגזין ניסים לרגל ההילולא ה-84 של הצדיק משטפנשט גחלי קודש: מגזין ניסים לרגל ההילולא ה-84 של הצדיק משטפנשט שטפנשט 'טירת הכרמל' על המפגש בין שטפנשט לנציגי העדה הדרוזית 'טירת הכרמל' על המפגש בין שטפנשט לנציגי העדה הדרוזית שטפנשט הפקת לקחים של ההילולא ה-84: ראשי ומארגני ההילולא בשטפנשט במפגש סיכום עם המשטרה הפקת לקחים של ההילולא ה-84: ראשי ומארגני ההילולא בשטפנשט במפגש סיכום עם המשטרה שטפנשט מתכוננים לראש השנה: מדי שבוע, התיקון המיוחד של התרת נדרים, קללות ועין הרע, בקבר הצדיק בגבעתיים מתכוננים לראש השנה: מדי שבוע, התיקון המיוחד של התרת נדרים, קללות ועין הרע, בקבר הצדיק בגבעתיים שטפנשט להגדיל תורה 2: השיעור על עוף ה'בראקל' בבית המדרש שטפנשט להגדיל תורה 2: השיעור על עוף ה'בראקל' בבית המדרש שטפנשט שטפנשט שטפנשט ונושעתי: קבלתי את הרשיון שלי בחזרה אחרי שלילה שטפנשט ונושעתי: קבלתי את הרשיון שלי בחזרה אחרי שלילה שטפנשט לבקשת רבים: שידור מלא של השיעור המרתק על עוף ה'בראקל' לבקשת רבים: שידור מלא של השיעור המרתק על עוף ה'בראקל' שטפנשט חצי מליון הפרשות חלה: כנסים נוספים במרכז הארץ חצי מליון הפרשות חלה: כנסים נוספים במרכז הארץ
חשיפה היסטורית בעיתון 'המבשר': קריית שטפנשט בצפת
הקריה החסידית, היתה אמורה לקום בסמוך לבית המדרש שטפנשט בצפת ת"ו | בשנת תשמ"ב אף הועלו עצמותיו של המשב"ק רבי פייביש גולדנברג ז"ל | עיתון 'המשבר' חושף פרק היסטורי מרתק על שטנפשט בעיר צפת ת"ו
מערכת שטפנשט | 06.8.17, 17:00 שטפנשט
במדור 'עדה המצבה הזאת', חשף עיתון 'המבשר' פרק בלתי ידוע על התאגדות חסידי שטפנשט בצפת, בשנות התש"מ, כאשר בעיר התיישבו חסידי שטפנשט, בקרבת בית המדרש שטפנשט שהיה קיים בעיר ואף יזמו בברכת אדמו"רי בית רוז'ין הקמת קרייה חסידית לחסידי שטפנשט, עובדה שלא יצאה לפועל מסיבות שונות, לצערנו.
הפעילים של שטפנשט באותן שנים, אף יזמו את העלאת גופו הטהור של המשב"ק הנאמן של הצדיק משטפנשט האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו זי"ע, אשר נטמן מחדש בבית העלמין העתיק בצפת.
כך מסופר בעיתון 'המבשר', מתאריך ערשב"ק פר' ואתחנן תשע"ז (4.8.17):
"בדברי ימי חצר הקודש שטפנשט, חרות באותיות של זהב שמו של המשב"ק רבי שרגא פייבוש גולדנברג ז"ל, שהיה משמשו של האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו זי"ע. רבי פייביש, היה מסור בכל לבו אל הרבי, ושמו נכרך ברבים מהסיפורים המתהלכים אודותיו. בא' באייר שנת תש"ח נתבקש לישיבה של מעלה ונקבר בבוקרסט שבהונגריה.
"עשרות שנים לאחר פטירתו, בסביבות שנת תש"ל, התעוררו שרידי חסידי שטפנשט בארץ ישראל, לכונן מחדש את הקלויז השטפנשטאי העתיק בעיר הקודש צפת, ואף להקים לצידו 'קריית מגורים' לחסידי שטפנשט. החזון קרם עור וגידים, ואדמו"ר בית רוז'ין העניקו את ברכתם ליוזמה.
"כשעלה על הפרק באותם ימים, האפשרות להעלות את עצמותיו של המשב"ק רבי פייביש לארץ ישראל, לא היה לאיש ספק כי המקום המתאים הוא בעיה"ק צפת, בקרבת הקלויז השטפנשטאי סביבו התלכדו החסידים, שאף ראו בכך צעד נוסף לחיזוק ההשתקעות השטפנשטאית בצפת.
בט"ו מנחם אב שנת תשמ"ב הגיע ארונו של המשב"ק רבי פייביש לעיה"ק צפת, שם נטמן בבית העלמין העתיק דשם, בהשתדלותו של הרה"ג אלקנה כפיר-קינן זצ"ל, מרבני יוצאי רומניה בישראל, יליד בוטושאן-שטפנשט, שהתגורר בצפת ופעל לחידוש קהילת שטפנשט בצפת"ו.
על המצבה החדשה נכתב: פה נטמן הרה"ג רבי שרגא פייבוש ב"ר נפתלי גולדנברג זצ"ל, גבאי של האדמו"ר רבי מתתיהו משטפנשט והאדמו"ר רבי משה מפשקן לבית רוז'ין, נפטר בבוקרשט בש"ק א' אייר תש"ח ונטמן פה ט"ו אב תשמ"ב, תנצב"ה".
שטפנשט