שטפנשט מתכוננים לראש השנה: מדי שבוע, התיקון המיוחד של התרת נדרים, קללות ועין הרע, בקבר הצדיק בגבעתיים
מתכוננים לראש השנה: מדי שבוע, התיקון המיוחד של התרת נדרים, קללות ועין הרע, בקבר הצדיק בגבעתיים
מערכת שטפנשט | 20.8.17, 15:00 שטפנשט
בשטפנשט מתכוננים ליום הדין, בהתרגשות ובקדושה. מדי יום חמישי בערב, בנוכחות ציבור מתפללים המגיע מכל רחבי הארץ לגבעתיים לציון הצדיק משטפנשט, מתקיים מעמד המיוחד של 'תיקון התרת נדרים, קללות ועין הרע' כפי שחיבר הגאון הצדיק מרן החיד"א זכר צדיק לברכה, בשם הצדיק המלוב"ן הרב שלום שרעבי זכותו יגן עלינו, אמן.
 
גם אתם רוצים לזכות בתיקון המיוחד?
 
מדובר בהזדמנות יוצאת דופן להשתתף בתיקון המיוחד, המתקיים במניין של עשרה אנשים המתפללים על קבר הצדיק משטפנשט, כדי לזכות להשפעת חסד ורחמים, התרת נדרים, הסרת קללות ועין הרע.
 
כך מופיע בספר 'עבודת הקודש - צפורן שמיר', סימן י"ב:
 
"[רו] מנהג החסידים בעיר הקודש ירושלם תבנה ותכונן, שראיתי למעלת הרב שלום שרעבי זלה"ה ויחידי סגולה, שלפני ראש השנה אחר התרת נדרים הרגילה בישראל לא רצו לקבל נזיפה ח"ו, לא לפני ראש השנה ולא לפני חדש אלול, מטעם שאין אנו יודעים בדור יתום הזה אם אותם עשרה המתירין הנזיפה יהיו כדאים להתיר, דלא אפשר לבקש גדולי הדור שיבאו להתיר וכיוצא, ונמצא שהנזיפה ודאי וההתרה ספק. ועוד מטעם שהנזוף מ' יום אין תפלתו עולה לשמים כמ"ש בזוהר (ח"ב רמט ע"ב), ולכן בחרו להתיר התרת קללות בלי קבלת נזיפה. והתרה זו היו עושים אותה... קודם ראש השנה, לא יעבור מלעשותה בעשרה. וזו נוסחה כאשר נהגו, בתוספת קצת נפך בס"ד. יתקבצו יותר מעשרה, ובכללם יהיו איזה תלמידי חכמים ויראי שמים"...
 
במהלך השנה החולפת, כל אחד מאיתנו נזקק לישועה, לרגע של רחמים, לפתיחת המזל, רפואה שלמה, או הצלחה בפרנסה, זרע של קיימא או זיווג הגון, כל אחד מאיתנו, ביקש והתפלל. אך לעתים, כאשר מדובר בעין הרע או קללה, המחסום ממשיך להעיק, לא נותן לעבור.
 
השנה, נוכל לזכות לשנה טובה יותר ומאושרת יותר. שנה ללא עין הרע ולביטול הקללות. בדיוק למען המטרה הקדושה, להשפעת הרחמים והשפע מן השמים, מתקיים התיקון המיוחד בקבר הצדיק משטפנשט בגבעתיים, מדי יום חמישי, כדי שנספיק לקיים את התיקון, עשר פעמים לפני ראש השנה!
 
ההזדמנות שלכם להתרת נדרים, ביטול הקללות והסרת עין הרע לאורך כל השנה הבאה עלינו לטובה!
 
לשנה טובה יותר, לשנה מאושרת יותר!
 
אם ברצונכם להשתתף במעמד המיוחד של התיקון: קבר הצדיק משטפנשט, אבני זכרון 1, גבעתיים, יום חמישי בערב, בשעה 21:00.
 
אם ברצונכם לקחת חלק במעמד התיקון המיוחד של התיקון: מוקד שטפנשט, 03-579-03-30
שטפנשט