לבקשת רבים: שידור מלא של השיעור המרתק על עוף ה'בראקל'
כשרות עוף ה'בראקל' ממשיך להסעיר את הציבור החרדי וכעת בעקבות הביקוש הרב, מערכת 'שטפנשט' מעלה את השיעור המרתק שנמסר מאת הגאון הגרי"י כהן שליט"א דומ"ץ שטפנשט בבית המדרש | מאות גדשו את בית המדרש שטפנשט כדי להתרשם מקרוב בסימני הטהרה של העוף המיוחד | מרתק
מערכת שטפנשט | 22.8.17, 01:00 שטפנשט שטפנשט