שטפנשט ל
ל"ג בעומר בתלמוד תורה
במעמד ההדלקה לרשב"י עם ילדי הת"ת "תורת אמת שטפנשט " אלעד התקיים מעמד רב רגש, בהילולת הרשב"י בראשות המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א, אורח הת"ת הגה"צ רבי מנחם מנדל טוביאס שליט"א, סגן ראש העיר הרב ישראל פורוש, ומיסד הת"ת הרב אברהם יעקב סלמון,
תות | 16.5.12, 15:59 שטפנשט

.

מעמד ההדלקה לרשב"י עם ילדי הת"ת ה"כלל חסידי" תורת אמת אלעד ילדי התלמוד תורה הכלל חסידי תורת אמת באלעד זכו למעמד רב רגש, שהתקיים בהילולת הרשב"י בראשות המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א, אורח הת"ת הגה"צ רבי מנחם מנדל טוביאס שליט"א, סגן ראש העיר הרב ישראל פורוש, ומיסד הת"ת הרב אברהם יעקב סלמון, נערך מעמד ההדלקה למדורת ל"ג בעומר לכל ילדי הת"ת ביומי דפגרא הוא יום ל"ג בעומר שנערך בחצר הת"ת, לאחר שהמרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א כובד בהעלאת האור במדורה שוררו ילדי הת"ת שירי ל"ג בעומר. גולת הכותרת בניגוני מירון הייתה בעת תוספת הפזמון לשיר הידוע "אנשי ירושלים מה לכם פה ומי לכם פה" הפזמון מונה עד האות ט' ובהם ערים שונות המתייחדים בהילולת הרשב"י, כשהילדים הרכים מוסיפים את הפיסקה באות י' בזמר הבא: "ילדי אלעד, טהורים לעד, מה לכם פה ומי לכם פה, לכבוד התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי". המרא דאתרא פתח בברכתו לילדי החמד וציין בדבריו את הזכות שנפלה בחלקו להדליק את ההדלקה הראשונה בל"ג בעומר השתא עם ילדי הת"ת ה"כלל חסידי" תורת אמת באלעד, מתוך תקוה כי עד השנה הבאה יזכו להדליק בחצר הת"ת בבנין הקבע. מיסד הת"ת הרב אברהם יעקב סלמון העלה על נס את המלמדים וצות ההנהלה המתמסרים לחינוך הילדים, סגן ראש העיר הרב ישראל פורוש פנה לילדים ולצוות המלמדים בדברי ברכתו ואמר: המדורה שהעלתם כאן היום מחממת את לב כולנו, ונותנת אור ותקוה לכולנו כי בקרוב אכן כל התלמודי תורה, ובכללן ת"ת הכלל חסידי הזה, ישכנו בבנין קבע משלהם, ולא יצטרכו ללמוד במערות כבימי רשב"י. כן נשא דברי ברכה הגרמ"מ טוביאס שליט"א שריתק את הילדים בתיאורי מירון מימים עברו, והלקח לימנו אנו להתמיד בתורה ובמידות טובות

שטפנשט