שטפנשט מכון
מכון "תורת אמת"
מכון 'תורת אמת' שעל ידי מוסדות שטפנשט בראשות הרב אברהם יעקב סלמון הוקם לפני ח"י שנים בשנת תשנ"ג,המכון נושא חותם אמ"ת על שמו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי א'ברהם מ'ת'תיהו משטפנשט, שם לו למטרה להנציח את זכר אדמו"רי חסידות מפוארת זו, שהטביעו את חותמם ברחבי רומניה ובעולם החסידות
אלי | 05.6.12, 13:24 שטפנשט

'שאל אביך ויגדך זקינך ויאמרו לך'.

מכון 'תורת אמת' שעל ידי מוסדות שטפנשט בראשות הרב אברהם יעקב סלמון הוקם לפני ח"י שנים בשנת תשנ"ג, המכון נושא חותם אמ"ת על שמו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי א'ברהם מ'ת'תיהו משטפנשט, שם לו למטרה להנציח את זכר אדמו"רי חסידות מפוארת זו, שהטביעו את חותמם ברחבי רומניה ובעולם החסידות, משך כמאה שנים. לתעד ולשמר את המורשת ההיסטורית, ולהנציח את העבר המפואר והעתיד המבטיח של יהדות שורשית זו. האלפים שחסו בצילם של האדמו"רים, נהנו מאור תורתם, שאבו מלא חופניים חסידות ויראת שמים, התברכו מזיו קדושתם, ונושעו מברכת קדשם. ובהיות שהאדמו"ר האחרון לא הותיר אחריו צאצאים ממשיכי השושלת, והשואה האיומה שפקדה את יהדות אירופה, הכחידה רבים מבני עמנו, כמעט ונשכח זכר צדיקי עליון אלו. כאן בארה"ק החלו אחדים מיוצאי גלות מפוארת זו בהנצחת זכרם ובהקמת שם ושארית לתפארתם. בתי כנסת, כוללי אברכים, ותלמוד תורה לתשב"ר, וגולת הכותרת של פעילות עניפה זו הוא מכון ההנצחה לזכרם. במסגרת המכון מתעדים חוקרים וכותבים את אותה תורה שבעל פה, זכרונות מישישי ויוצאי שטפנשט ורומניה. נאספים תעודות ומסמכים היסטוריים ממכונים וספריות ברחבי הארץ והעולם. ספרים ומכתבי קודש של אדמו"רי שטפנשט בחתימת יד קדשם. כרוזים ועיתונות התקופה. וכן ספרי קודש שנדפסו בדפוסים ברומניה. עד כה נאגרו ארבע מאות ושלושים דוקומנטים אלו, שיוצגו בע"ה בארכיון הספריה והמוזיאון שיוקם במרכז שטפנשט ברחוב החלוצים בבני ברק.

ארכיון וספריה תורנית: לרשות חבר חוקרי ועורכי המכון התורני 'תורת אמת' – שטפנשט, עומדת ספריה תורנית רבת היקף, ובה כחמש עשרה אלף כותרים, אוסף ספרים ומכתבי עת, קבצים ועלונים, הממוקמים בבית שטפנשט שברחוב מהרש"ל 13, וכן בבנין הזמני ברחוב החלוצים 2 בבני ברק. מחלקה מיוחדת פועלת לתיעוד ושימור תולדות יהדות רומניה, אדמו"ריה ורבניה וחכמיה.

 

שטפנשט