שטפנשט עלון נפלאות שטפנשט הילולא תשעב
עלון נפלאות שטפנשט הילולא תשעב
79 שנים חלפו - עברו מאז נסתלק מ'האי עלמא' – עולם העשייה, מרנא ורבנא קודש הקודשים, פועל ישועות בקרב הארץ, רבינו אברהם מתתיהו הצדיק משטפנשט, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ה'יום המיוחס' - כ"א תמוז התקדש והתקבל בקרב המוני חסידים ורבבות הפוקדים את חלקת קברו, כיום המסוגל לישועות, יום בו מתגדל כוחו של מושיען של ישראל - להמשיך שפע של ניסים גלויים לפוקדים את ציונו, כמו גם לעושים ופועלים למען הנצחת זכרו והקמת שם ושארית לשמו הגדול ולקיום צוואתו הקדושה בה ביקש 'להמשיך ולקיים, בתי תורה ובתי תפילה ובתי חסד' כמובא בספר השו"ת למהרי"ל צירלזון זצ"ל.
אלי | 09.7.12, 12:00 שטפנשט
נגן שמע >>
להורדת הקובץ כ
שטפנשט