שטפנשט תורה תורה חגרי שק
תורה תורה חגרי שק
נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים: עולם התורה והחסידות התעטף באבל כבד עם הישמע קול האבל על הסתלקותו של פוסק הדור והדרו, רשכבה"ג, מרן שר התורה, משיירי כנה"ג,הגאון האדיר רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל שהתבקש לישיבה של מעלה. בתמונות מרן זצ"ל, כותב אות בביתו בספר התורה שהוכנס ברוב פאר והדר ובהמון עם לביהמ"ד דקהל חסידי שטפנשט רח' מהרש"ל בני ברק, כשלימינו ניצב, ראש המוסדות, הרב אברהם יעקב סלומון שליט"א
אלי | 18.7.12, 08:00 שטפנשט שטפנשט