מבזקים

מוסדות שטפנשט

התיקון השבועי

מוסדות שטפנשט מוסדות שטפנשט
מוסדות שטפנשט
מוסדות שטפנשט
ילדי תלמוד תורה "תורת אמת"-שטפנשט בקבלת מטבע לברכה אצל כ"ק מרן אדמו"ר משומרי אמונים זיעי"א
שהסתלק בחצות ליל אמש אור לה' אלול תשע"ב לאחר 66 שנות הנהגה,רשמים מעת ביקרו של ילדי התלמוד תורה אצל מרן האדמו"ר זצ"ל חנוכה תשע"א
אלי | 23.8.12, 14:00 שטפנשט

בעת ביקור מחנכי וילדי התלמוד תורה תורת אמת שטפנשט באלעד אצל כ"ק מרן אדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל  בחנוכה תשע"א, כשנשיא התלמוד תורה הגה"צ רבי אהרן שפירא שליט"א והרב אברהם יעקב סלמון ראש המוסדות מקבלים את ברכת קדשו של האדמו"ר זצ"ל אשר שילב  בנועם דברי קדשו את יסודות החינוך הנצרכים לדעת לכל ילד וילד מעת קטנותו בבחינת חנוך לנער על פי דרכו, האדמו"ר הביע את התפעלותו מהתפתחות הקהילה החסידית באלעד ההולכת וגדלה עד שכיום פועלים בה כעשרה מוסדות תלמודי תורה חסידיים שונים, זו ברכה לעיר וברכה לתושביה ציין האדמו"ר זצ"ל כשהוא מרעיף ברכות על ראש ילדי החמד, הילדים שרו בצוותא ימים על ימי מלך תוסיף מתוך איחולים כי יזכו לשמוע את דברות קדשו עוד רבות בשנים אשר לדאבונינו לא זכינו, לסיום העניק האדמו"ר זצ"ל מטבע מבורכת אישית לכל ילד וילד ולכל המחנכים וההנהלה הרוחנית,

שטפנשט