שטפנשט ברית לבן הרב שליט
ברית לבן הרב שליט"א
שרשרת אירועים התקימה בשבע שעבר א' דר"ח מר חשון -ל' תשרי תשע"ג לרגל שמחת הולדת הבן כמר ישראל נ'י-על שם מלך ישראל הרבי מרוזי'ן זצ"ל,לפניכם גלריה מרשימה
| 23.10.12, 12:05 שטפנשט שטפנשט