מוצרי סגולה וקמיעות

הסל שלי
מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

ארון קודש-העתק מהספר התורה הזעיר

שותפות יששכר וזבולון

מחיר לצרכן: 10000 ש"ח

המחיר שלנו: 5200 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

ערכת החתונה

סגולה לזיווגים

מחיר לצרכן: 2500 ש"ח

המחיר שלנו: 1800 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

תמונת הצדיק

עם פסוקים של ברכת כהנים

מחיר לצרכן: 700 ש"ח

המחיר שלנו: 600 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

שמן משחת קודש

ממנורת ההדלקה שעל ציון הצדיק משטפנשט

מחיר לצרכן: 1500 ש"ח

המחיר שלנו: 1000 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

אבן מהנחת אבן פינה

מחיר לצרכן: 500 ש"ח

המחיר שלנו: 395 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

ברכת הבית

לשמירה בבית מכל פגע רע

מחיר לצרכן: 1800 ש"ח

המחיר שלנו: 720 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

ערבה

לשמירה והצלחה בדרכים ובבית

מחיר לצרכן: 100 ש"ח

המחיר שלנו: 50 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

קמע -הישעות

מחיר לצרכן: 500 ש"ח

המחיר שלנו: 300 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

זכוכית בו חקוק תמונת הצדיק

מאיר בלילה

מחיר לצרכן: 350 ש"ח

המחיר שלנו: 101 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

מחזיק מפתחות

עם תמונת הצדיק

מחיר לצרכן: 50 ש"ח

המחיר שלנו: 30 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

נר נשמה

מחיר לצרכן: 15 ש"ח

המחיר שלנו: 10 ש"ח