מוצרי סגולה וקמיעות הסל שלי

סגולות

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

ארון קודש-העתק מהספר התורה הזעיר

שותפות יששכר וזבולון

מחיר לצרכן: 10000 ש"ח

המחיר שלנו: 5200 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

ערכת החתונה

סגולה לזיווגים

מחיר לצרכן: 2500 ש"ח

המחיר שלנו: 1800 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

תמונת הצדיק

עם פסוקים של ברכת כהנים

מחיר לצרכן: 700 ש"ח

המחיר שלנו: 600 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

שמן משחת קודש

ממנורת ההדלקה שעל ציון הצדיק משטפנשט

מחיר לצרכן: 1500 ש"ח

המחיר שלנו: 1000 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

מטבע מבורך

עם חתימת הצדיק

מחיר לצרכן: 2000 ש"ח

המחיר שלנו: 1200 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

יין הישועות

מסוגל לכל הישועות ולבן זכר

מחיר לצרכן: 500 ש"ח

המחיר שלנו: 260 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

בשמים

מחיר לצרכן: 100 ש"ח

המחיר שלנו: 50 ש"ח