מוצרי סגולה וקמיעות הסל שלי

שונות

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

זכוכית בו חקוק תמונת הצדיק

מאיר בלילה

מחיר לצרכן: 350 ש"ח

המחיר שלנו: 101 ש"ח

מוצרי סגולה מיסטיקה קמיעות של מוסדות שטפנשט

מחזיק מפתחות

עם תמונת הצדיק

מחיר לצרכן: 50 ש"ח

המחיר שלנו: 30 ש"ח