מוצרי סגולה וקמיעות הסל שלי

אבן מהנחת אבן פינה

אבן מהנחת אבן הפינה מבית מדרשו של הצדיק משטפנשט(סגולה לפרנסה=המחיר כמנין פרנסה

מחיר לצרכן: 500 ש"ח

המחיר שלנו: 395 ש"ח