מבזקים

מוסדות שטפנשט

התיקון השבועי

מוסדות שטפנשט מוסדות שטפנשט
מוסדות שטפנשט
מוסדות שטפנשט
התיקון השבועי

הדף הקבוע של התיקון השבועי

בכל שבוע מגיעים אל הציון מאות אנשים החפצים בישועה, ברכה והצלחה, מעתירים על הקבר לפי סדר הסגולה הידועה, ונושעים בכל הצטרכויותיהם.