שפה

שטפנשט, קשר שמביא ישועות...

שפה

מוסדותינו

בס"ד

מוסדותינו

עבר הווה ועתיד – רקע

מעיין הישועות שזרם בחצרו של הצדיק משטפנשט ברומניה, לא יבש.

הצדיק שהיה מפורסם כמחולל ניסים, עושה ישועות, ובעל נפלאות, בחייו כמו גם לאחר הסתלקותו, ממשיך לחולל ניסים גם כיום, להמוני המתפללים, מבקשי ישועות, ומנציחי זכרו.

בשנת תשנ"ח הקים הרה"ג רבי אברהם יעקב סלמון את 'מוסדות שטפנשט' בהשראתם ובעידודם של זקני חסידי בית שטפנשט שזכו להסתופף בחיי חיותו של רבינו הצדיק משטפנשט זיע"א אשר ביקשו להנציח את זכרו של הצדיק בסילודין וברטט של קדושה.

בהמלצתם של גדולי האדמו"רים והרבנים וראשי ישיבות זצ"ל ויבדלחט"א שליט"א, נטוו דרכי הפעילות הייחודית של מוסדות שטפנשט, המנציחים את מורשתו של הצדיק. אהבת ישראל, זה המוטו, וזו דרכה הייחודית של שטפנשט.

הצדיק היה אוהבן של ישראל, באשר הם, מקרבם ומברכם ומרעיף עליהם טללי עידוד, עצה, נוחם וברכה. וכך אנו הולכים בדרכיו.

מני אז 'מוסדות שטפנשט' ממשיכים להתפתח בעוז, תוך שהם פועלים בדבקות למימוש צוואתו של הצדיק משטפנשט, זו שהתגלתה בכתביו של הגאון רבי יהודה לייב צירלזון הי"ד זצ"ל אב"ד וראש הישיבה בקישנוב (שו"ת לב יהודה סימן צ"ח), בה הוא כותב: "שיומשך הבתי תורה והבתי תפלה והבתי חסד, כאשר היה באמנה איתו בחיי חיותו", והבטחתו הברורה להיותו מליץ יושר על כל העוסקים והמסייעים לקיים דבריו. כפי שאף נמסרה לרבה של שטפנשט הגה"ח רבי יוסף ברייאר זצ"ל והועתקה בידי בנו הגה"ח רבי מנחם מנדל ברייאר זצ"ל.

 

דברי ימי מוסדות שטפנשט – כרונולוגיה

תשנ"ג – הקמת המכון והספרייה התורנית וארכיון תולדות בית שטפנשט וחכמי רומניה.

בשבת פרשת יתרו תשנ"ז – הוקם בית הכנסת שטפנשט ברחוב הרצל 3 (לימים רחוב הרב שך) בבני ברק.

ניסן תשנ"ז – הוקמה ישיבת כולל אברכים להוראה ולרבנות בבית המדרש שברחוב הרצל.

זאת חנוכה תשנ"ט – נחנך בית המדרש וכולל האברכים ברחוב מהרש"ל 13 בבני ברק.

ימים נוראים תשנ"ט – הקמת ארגון 'אור מתתיהו' להפצת אור היהדות בארץ וברומניה והקרפטים.

אלול תשס"ו – הוקם התלמוד תורה "תורת אמת – שטפנשט" באלעד.

חורף תשס"א – הקמת ארגון 'יד מתתיהו' לקמחא דפסחא וקמחא דשבתא.

כסלו תש"ע – מוסדות שטפנשט בארה"ק מחדשים העליה ההמונית להילולת מרן אדמו"ר הראשון משטפנשט ביאס רומניה ולקברי הצדיקים ברחבי רומניה.

תמוז תשע"ה – בגבעתיים נפתח בית מדרש וכולל אברכים ישיבה על קברו של הצדיק משטפנשט ברחוב רמב"ם 1 צמוד וסמוך לקברו בבית העלמין נחלת יצחק גבעתים.

אלול תשע"ו – נפתחה המכינה לישיבה קטנה למצויינים שע"י ת"ת 'תורת אמת שטפנשט' באלעד, כהכנה להקמת הישיבה על שמו של הצדיק משטפנשט, ובד בבד הוכפלו מבני הת"ת במתחם נוסף ובמבנים נוספים לרווחת תלמידי וילדי הצדיק משטפנשט.

כסלו תשע"ז – הוקם מחדש האהל על ציון קברו של הרה"ק משטפנשט בעיר יאס רומניה.

שבט תשע"ז – בקרית גת שופץ בית המדרש "מגן אברהם – שטפנשט".

תמוז תשע"ח – הוכפל מקום הישיבה על קברו של הצדיק משטפנשט בגבעתיים ונחנך בית המדרש והמדרשיה התורנית על שם הצדיקים לבית שטפנשט.

קיץ תשע"ט – מיסוד והקמת 'אגודת מקומות הקדושים ברומניה', המאגד ומקיים קשר עם כל הקהילות היהודיות ובתי העלמין ברומניה.

ועוד היד נטויה בעזרת השם.

 

המרכז הרוחני – שטפנשט – בני ברק

כפנינת חן בכתרה של תורה וחסידות זוהרים להם מפעלי התורה והחסד שהוקמו להנצחתם של כ"ק מרנן האדמו"רים לבית שטפנשט, ששמשם זרחה משך כמאה שנה ברומניה ואף הרחק מחוצה לה, ה"ה כ"ק רבינו מנחם נחום משטפנשט בנו של כ"ק מרן הסבא קדישא מרוז'ין זיע"א, ובנו יחידו וממלא מקומו כ"ק רבינו אברהם מתתיהו הצדיק משטפנשט.

עד שנת תרצ"ג פעלה החצר הקדושה בעיר שטפנשט שבצפון רומניה עיירת גבול עם רוסיה (כיום על גבול מדינת מולדביה) ובעוד ריכוזים נוספים בנשיאותו הרמה של הצדיק שבכח קדושתו וצדקותו האיר לארץ ולדרים עליה ברחמיו.

לאחר הסתלקותו לשמי רום בכ"א תמוז תרצ"ג, התלכדו אלפי חסידיו ומעריציו בראשות רב העיירה הגה"ח ר' יוסף ברייאר זצ"ל והחליטו לשמר את הגחלת ולהמשיך את המורשת בהקמת ישיבה על קברו "ישיבת בית אברהם – שטפנשט", שפעלה עד לשנות השואה האיומה, אז נפוצו יהודי העיירה לכל עבר עד שעלו לארץ הקודש, ואף כאן בארץ הקודש לא נחו ולא שקטו והקימו בריכוזי יהודי רומניה בתי כנסת על שמו של הצדיק משטפנשט, לקלויז בעיר העתיקה צפת הצטרפו מרכזים נוספים כמו:

עתלית שבצפון (תפארת מתתיהו),

קרית גת (מגן אברהם),

רחובות וגדרה שבדרום,

אלעד,

בני ברק

וגבעתיים.

אף מעבר לים, ברובע ברונקס שבניו יורק ארה"ב, פעל בית כנסת "אנשי שטפנשט" ע"ש הצדיק משטפנשט שהוקם ביוזמת הגה"ח רבי יוסף ברייאר זצ"ל, רבה האחרון של העיר שטפנשט.

"ועד חסידי שטפנשט" בנשיאות זקני וחשובי חסידי שטפנשט ובראשם הגה"ח רבי שמואל שור זצ"ל, ולצידו חברים הגה"ח ר' יונה צלר זצ"ל, ויבלחט"א הגה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א רב אב"ד שיכון ו' בני ברק ורבם של יהודי רומניה בישראל, נתייסד במטרה להקים שם ושארית להנציח את זכר בית שטפנשט, לאחר פטירתו של רבי שמואל שור זצ"ל נמנו וגמרו זקני החסידים, למנות את הגה"ח רבי צבי לייבוביץ זצ"ל שזכה להתברך מפה קדשו של הצדיק משטפנשט, ומי שהיה לפנים רב הראשי בוינה ואח"כ רבו של כפר אברהם בפתח תקוה. ולאחר פטירתו מכהן בראשות הועד זקן החסידים הגה"צ רבי אפרים גוטמן שליט"א רב צפון ת"א.

גולת כותרת פעילות הועד היא הקמת מרכז לתורה ולחסד הנושא את שם רבותינו משטפנשט, ברחוב מהרש"ל 13 בבני ברק, שממנו נשלחים קרני אורה וישועה בפעילות מסועפת וענפה המתעדת ומשמרת את המורשת שהנחילו צדיקי בית שטפנשט לדורם ולדורות הבאים, ועד החסידים הוקם ביוזמת הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט.

משכן כולל אברכים ובית הכנסת בבני ברק

בית הכנסת נודע בייחודיותו הרבה, רבים מפרחי החסידויות, וצורבי תורה רבים מישיבות חשובות, מתכנסים במקום זה לעריכת ה"חבורות" וכינוסי קודש, להתחמם באורה של תורה וחסידות. בית המדרש שהחל את דרכו בדירה שכורה ברחוב הרצל 3 בבני ברק, עבר טילטולים ותחנות רבות בדרך למשכנו הקבע, עתה משמש מקומו הקבוע כאכסניה מכובדת של תורה וחסידות כאחד, לזכרם של אדמור"י שטפנשט, וה"יושבים" הרבים שהסתופפו בצילם ונאותו לאורם המאיר.

כולל להוראה ולדיינות – שטפנשט

מאז שנת תשנ"ז פועל כולל להוראה של אברכים מופלגים, אשר כבר הוציא מתחת ידו בעלי הוראה, התופסים כיום משרות חשובות בעולם ההוראה והרבנות.

בראשות מורינו הגאון רבי יוסף מנחם שטיין שליט"א ראש כולל לעיון ומו"צ בבני ברק ומורינו הגאון רבי יחיאל מיכל פרידמן שליט"א ראש כולל להוראה ומו"צ בבני ברק.

ביני עמודי דגרסי יושבים עשרות אברכים צורבי התורה ומשתעשעים מדי יום ביומו בעיון הלכות לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא.

גדולי תורה לפניהם באים האברכים להבחן מדי תקופה על תלמודם משבחים ומפארים את רמת הלימודים, בסיום המחזור הראשון של לימוד ההוראה זכו האברכים לביקורו של רב מערב העיר ב"ב הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב העיר ב"ב וראש בית ההוראה 'מתיבתא' שנשא שיעור תורני מקיף בענינים הנלמדים בכולל, והביע את התפעלותו ממקום תורה נפלא זה, שקם והיה זכר לצדיק משטפנשט לאחר כשמונים שנה מהסתלקותו, דבר הממחיש כי צדיקים במיתתן קרויים חיים, וממרחק השנים הרבות, עדיין רואים את כוחו של הצדיק משטפנשט להמשיך ניסים ונפלאות לכל מנציחי זכרו.

מפעל שיעורי תורה לרבים

ביומא דפגרא כמו בימי חג ומועד מארגנים מוסדות שטפנשט שיעור תורה לרבים, ערבי עיון בנושאים שונים ומגוונים במהלך השנים האחרונות הופיעו גדולי ראשי הישיבות והרמי"ם וטובי המרצים והמגידים שהשפיעו מהודם על מתכנסי ולומדי בית המדרש, וביניהם:

מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל,

הגאון רבי מיכל יהודא לפקוביץ זצ"ל,

הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל,

הגה"צ רבי שמואל אהרן לידר זצ"ל מגדולי המשפיעים החסידיים וממעתיקי השמועה,

הגאון רבי משה יהודא לייב לנדא זצ"ל רבה של העיר בני ברק,

ויבלחט"א הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניביז',

הגה"צ רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א מגדולי מעתיקי השמועה מתורת החסידות,

הגאון רבי שמחה הכהן קוק רבה של רחובות,

ועוד רבים אחרים שתקצר היריעה מלמנותם.

תקוות כולם היא כי נזכה שזכר הצדיקים יגן על כל באי שעריו לברכה.

 

מכון להוצאת ספרים, ספרייה תורנית והגליון השבועי 'באר בשדה'

אם אין עבר אין עתיד אומר הפתגם. לשם כך הוקם מכון לתיעוד ושימור זכר ההיסטוריה רבת האנפין של שטפנשט, צדיקיה וגדוליה ועמך שזכו וחיו בעיר, ואלפי הרבנים מחכמי וגאוני רומניה.

במסגרת זו מוציאים לאור ספרים, קובצי זכרון, ועלונים המחולקים ברבבות עותקים ובהם סיפורי קודש וזכרונות מבית שטפנשט אסיפת עדויות ומסמכים על היסטורית שטפנשט.

במסגרת זו יצא לאור ספר רב היקף על תולדות בית רוז'ין – שטפנשט 'אנציקלופדיה לבית רוז'ין – מלכות שבמלכות' ב' חלקים.

הספר 'אמונת אמת' לתורת אדמו"ר הראשון משטפנשט ו'רשפי קודש' לתורת בנו בכורו של הסב"ק מרוז'ין היוו משב רוח מרענן במדף הספרים החסידי, לצד שורה של כותרים נוספים במחקר הספר התורני, כן קיימת ספרייה תורנית רבת ספרים בכל המקצועות, וספרייה מקצועית לחוקרים ולשוחרי ההיסטוריה.

לבקשת רבים המבקשים להנציח את זכר יקיריהם, הוקם אהל הנצחה בו אפשר להנציח ולהתייחד עם זכר היקירים שזכרם לא ימוש בקרבנו לעד.

הגליון המונומנטלי 'באר בשדה' מביא את דבר שטפנשט להיכלי התורה ולעם שבשדות, ובו מדורי מחקר ותיעוד, המהווים אבן יסוד בתיעוד תורת צדיקי בית שטפנשט ורוז'ין, וחכמי רומניה לענפיהם.

תנועת התשובה החסידית 'אור מתתיהו'

הפצת התורה אינה מצטמצמת לבני ברק בלבד ואף הרחק מחוץ לבני ברק מתקיימים שיעורי תורה וכינוסי יהדות רבים דרכם זוכים יהודים רבים להתקרב לכור מחצבתם.

אל שטפנשט שברומניה התרכזו ובאו כל סוגי האנשים, לצד לומדי תורה מופלגים שנקראו ה"יושבים" ובהם רבנים חשובים העוסקים בתורה יומם וליל, רק נציין דוגמה קטנה: כ"ק האדמו"ר מרימניץ זצוק"ל שהיה תלמידו ומשמשו של כ"ק אדמו"ר משטפנשט זיע"א, אחרי נישואיו המשיך לשבת באהלה של תורה בחצר שטפנשט וסיפרה זוגתו הרבנית (בזו"ר) שלפעמים יכול היה שבועות ארוכים לא להגיע הביתה, וללמוד בהתמדה וברציפות ימים ארוכים, וזאת למרות שביתו היה מרחק רחוב אחד לקלויז! (מתוך ספר תולדותיו "הליכות חיים" עמוד כז).

נתייחדה שטפנשט שגם פשוטי העם מצאו בה את מקומם והרבי הרעיף עליהם טללי תחיה של תורה ויראת שמים טהורה.

לא פלא הוא שמנציחי זכר הצדיק משטפנשט מבקשים להמשיך בזו הדרך לקרב ולחזק לבבות נשברים ועצמות יבשות. ואכן פעילות ענפה ומבורכת זו מתבצעת אף מעבר לים ברחבי הקרפטים ורומניה לשם נשלחים חזנים בעלי תפילה תקיעה וקריאה לימים הנוראים. ובמהלך ימים אלו מחלקים להם תשמישי קדושה, ארבעת המינים ומוצרי מזון שונים, במהלך ביקורים אלו של שליחים מארץ הקודש נוצר לפעמים קשר אישי בין פליטי הגולה ובין השליח מארץ הקודש ולעיתים נשמר קשר אף במשך השנה.

מיותר לציין את ההתעוררות הרוחנית העצומה והעידוד ששואבים יהודים אלו משמיעת דברי תורה, או סתם מילת עידוד המשיבה את הנפש.

ארגון החסד 'יד מתתיהו'

חסד ואמ"ת נפגשו

ארגון החסד 'יד מתתיהו' סומך ותומך ביד נדיבה וברוח חפיצה במשפחות ברוכות ילדים ומשפחות מצוקה המקבלות קמחא דפסחא מוצרי מזון שונים ומגוונים.

על מפעל חשוב ויקר זה ניתן להרחיב את היריעה. כגודל מקרי הסעד כן גודל סיפורי הארגון, התכניות להוסיף ולהרבות במתן התמיכה רבות ומגוונות, רק נאחל שאכן המחשבות הרבות יזכו לצאת מן הכח אל הפועל לתועלת הנצרכים והנזקקים, דבר שיהוה הנצחה הולמת ומתאימה לזכר הצדיקים משטפנשט.

פרויקט ייחודי הוא מפעל 'קמחא דשבתא' המחלק חלות מדי שבת בשבתו למאות משפחות ברוכות ילדים.

קמחא דפסחא וקמחא דשבתא

בסיומו של כל מבצע ענק שכזה הסיכום: עשרות טונות ירקות, אלפי בקבוקי יין, מאה וחמישים אלף ביצים, ומאות סלי מזון מחולקים לאלפי משפחות נזקקות.

לקראת החגים יוצא ארגון "יד מתתיהו" למבצע 'קמחא דפסחא' ענק, במהלכו מותרמים מפעלי תעשייה ומזון לטובת משפחות ברוכות ילדים, משפחות חד הוריות ומשפחות שכול מפיגועי טרור ונפגעי פעולות איבה ומשפחות ניצולי שואה.

בסיכומו של מבצע מרשים זה, המצליח בסייעתא דשמיא, אפשר למנות גופים רבים הנרתמים לעזרת השם בגיבורים.

תומכי שבת – שטפנשט

מפעל תומכי שבת ועזרה הדדית למשפחות ברוכות ילדים (ולאו דוקא נצרכות), המתקיים בבית הכנסת שטפנשט בבני ברק צובר תאוצה.

בשקט בשקט הרחק מאור זרקורי הפרסום והתעמולה, מחולקים מידי שבת בשבתו מאות חלות למשפחות רבות. הדבר החל כיוזמה צנועה לסייע למתפללי בית הכנסת, ועד מהרה הפך למרכז תמיכה לכל האזור כולו, משפחות רבות נהנים ממפעל יחודי זה, המעניק מימד נוסף לפירוש "תומכי שבת", והכל ללא רעש וצלצולים מיותרים.

ידועה הסגולה לחלק כיכרות לחם (וחלות) ביומי דשמחה, כמו למשל יום החופה, או ימי ברית ובר מצווה, כמו גם ימי זיכרון ויארצייט.

רבים רואים להם זכות נפלאה ליטול חלק בהוצאות המפעל הברוך, ובכך להיות שותפים בדבר מצווה יקרה יחודית ונעלית זו, אשר מלווה באותם שני המלאכים המלווים לו לכל אדם בליל שבת מבית הכנסת לביתו.

המעונינים להצטרף לסגולה נפלאה זו, יכולים ליצור קשר במשרדי המוסדות, ויזכו לברכת שני המלאכים מדי שבת בשבתו.

תלמוד תורה 'שטפנשט' אלעד

גם מוסדות שטפנשט בעיר אלעד מציינים ההתפתחות מרשימה המצטרפת לשורת המוסדות המנציחות את זכרו של הצדיק פועל הישועות משטפנשט זצוק"ל.

בקרב חסידי שטפנשט קיננה שאיפה עזה, להנציח את זכר הצדיק בהקמת מוסדות תשב"ר – תינוקות של בית רבן.

התשב"ר אלו שבזכות הבל פיהם קיים העולם, וכח תורתם הזכה מגין מפני הפורענויות, הצדיק שלא זכה להשאיר אחריו צאצאים, מותיר אחריו כיום צאצאים רוחניים רבים, בזכות מוסד קדוש זה.

התלמוד תורה הוקם בחודש אלול תשס"ו, וכיום הוא מונה כמאתיים תלמידים כ"י, וקנה מקום של כבוד בכותל המזרח של המוסדות החינוכיים בעיר אלעד.

לרשות הת"ת עומד מבנה חדש על שטח של כ-700 מ"ר לרווחת ילדי ישראל המתחנכים בין כתליו.

צוות חינוכי מקצועי של מלמדים בראשות הנהלה חינוכית מובחרת, משקיע רבות לחינוכם ולהקניית ערכי תורה ומוסר לאור משנתו של הצדיק משטפנשט, ורבים רואים לעצמם זכות מיוחדת ליטול חלק בהוצאות ומימון התלמוד תורה למימוש צוואתו הרוחנית של הצדיק.

ישיבת המקובלים 'גבעתיים'

ברחוב רמב"ם 1 גבעתיים בבנין הצמוד ביותר לציון הצדיק הוקם ישיבה על קברו של הצדיק משטפנשט ובו כולל וישיבה על קברו, במהלך כל שעות היממה יושבים הרבנים המקובלים ומזכירים שמות לברכה והוגים בתורת ה' ובכך גורמים ששפתותיו של הצדיק יהיו דובבות בקברו להיותו מליץ יושר על זוכריו ומזכיריו.

וכך בנוסף לתפילה הקבועה הנערכת מדי יום חמישי בערב, התווספה תפילה מדי יום ביומו המתקיימת בתפילת רבים על ציון הצדיק משטפנשט בבית העלמין נחלת יצחק גבעתיים, ע"י רבנים בישיבת המקובלים שהוקם בציון הקדוש, במהלך התפילה הנאמרת לפי הסדר המקובל בציונו של הצדיק, נזכרים ונקראים השמות של מבקשי הישועה, ובאמירת מי שברך כללי לכל חולי עמו ישראל בכלל ובפרט.

אפשר להצטרף ולשלוח בקשות שיוקראו על הציון הקדוש ע"י תלמידי "ישיבת המקובלים בקבר הצדיק שטפנשט".

פעילות קודש לרבבות יהודים

עיקר הפעילות המקבלת ביטוי באור הזרקורים, נעשית בקרבת ימי ההילולא. או אז ההכנות הקדחתניות לובשות אופי מיוחד, והכל כדי שרבבות רבבות בית ישראל העולים להתפלל בציון הצדיק משטפנשט, ירגישו בנוח וכמו בבית.

ההיערכות מתחילה עם שירותי ההסעות הישירות המאורגנות על ידי "מוסדות שטפנשט" מעשרות ריכוזים שונים מרחבי הארץ.

הדפסת רבבות פרקי תהילים שיספיקו לכל הקהל הרב. וגם "הכנסת אורחים" באוכל ושתיה אין כסף, (וזאת יש לזכור כי ההילולא נערכת בחודש תמוז הלוהט מחום), השתיה והאוכל מסופקים חינם אף הם על ידי "מוסדות שטפנשט", הכל כמובן במאור פנים.

למותר לציין כי למקום מגיעים המוני יהודים, אף הרחוקים מדרך התורה והמצוות, וזו להם אחת הפעמים הראשונות ואולי הבודדות, להתרשם מנועם היהדות ואורחותיה.

אנשי המוסדות מצויידים בכיפות למעונינים לכבד את המקום המקודש, ולפעמים גם יש צורך בתפילין לכל אותם מבקשים ו"אורחים" למיניהם. פעמים רבות הקשר אף ממשיך במשך שאר ימות השנה.

מוקד הבקשות – מוקד עולמי לתפילה

סביב חלקת הקבר בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים מתקיימים להם תפילות קבועות לבקשת המוני הפונים.

המעונינים לפקוד את קבר הצדיק משטפנשט זיע"א מקום שידוע כמסוגל לפעול ישועות כנודע מרבים שנושעו ע"י קברו ואכן סיפורים רבים על ישועות ומופתים מתגלגלים סביב חלקת הקבר ואין כאן המקום לפורטם כי רבים הם.

כך פועל בכל ימות השנה מוקד בקשות מיוחד דרכו ניתן להעביר את השמות עליהם מבקשים שיתפללו בתפילה הקבועה, לתפילות ארבעים יום בקבר שסגולתם נודעה ביותר, או לתפילה היומית הנערכת מדי יום ביומו בקבר הצדיק. מספר מוקד הישועות: 03-579-03-03 או למשלוח בת.ד. 460, בני ברק.

קבוע כל שבוע

מדי יום חמישי בשעה 21.00 נערכת תפילת רבים בבית העלמין (המסתיימת עד לשעה 22:00). במקום נאמרים פרקי תהילים מיוחדים, כשלאחריהם שומעים המתכנסים את המופתים הרבים מפי בעלי המעשה אישית הבאים למקום לספר את ניסיהם ונפלאותיהם שאירעו עמהם בזכות תפילה ליושב במרומים ע"י קבר הצדיק שלא שבה ריקם, למתפללים הרבים המגיעים מכל רחבי הארץ מחולקת חוברת המכילה את סדר התפילה, וכן תמונת הצדיק בפורמט כיס לשמירה ולהצלחה.

שטפנשט בצפת ומירון

לאחר מציאת מקום הקלויז של שטפנשט בצפת, חשיפת ממצאים ותעודות היסטוריות על הפעילות של שטפנשט בצפת, שהייתה ביוזמתו של אדמו"ר הראשון משטפנשט זיע"א ואחריו על ידי בנו ממלא מקומו מרן הצדיק משטפנשט זיע"א, והתקוה שיוחל בהחזרת המקום לתפארת גדולתו משכבר הימים.

אך טבעי היה להתחיל הפעילות במה שהצפתים תמיד אהבו וידעו להתעסק, עם החן הצפתי הנודע. שאגב, יודעי דבר קושרים אותו עם החוט של חסד הנמשך על הניב האידישאי של יוצאי רומניה, – בסיוע לעולי הרגל במירון.

אהל השמחה של שטפנשט במירון

הפתעה נעימה מצפה לרבבות העולים למירון, בהילולת רשב"י בל"ג בעומר. במעלה הדרך המובילה לציון הרשב"י מוקם "אהל השמחה של שטפנשט במירון". שם מתאספים משמחי לבבות המשוררים מניגוני המקום למצהלות ריקודי אלפי החוגגים.

כמו כן יכולים עולי מירון להתרשם מקרוב מפעילות העניפה של מוסדות שטפנשט להפצת אור היהדות ברחבי הארץ, כשבמשך היממה מחולקים אלפי ליטרים של משקה ומזונות לקיום "סגולת ח"י רוטל משקה במירון".

הכנסת האורחים של אנשי שטפנשט במירון הייתה קיימת לפני שנים רבות, כשחסידי שטפנשט מתושבי העיר צפת ובראשם רבני צפת, ובהם הגאון הנודע רבי אברהם לייב זילברמן זצ"ל רבה של העיר צפת ולמעלה בקודש ומחסידיו הנלהבים של מרן משטפנשט זי"ע, (הוא עצמו היה מתפלל בבית הכנסת שטפנשט בעיר צפת כרב המקום וראש חבורת חסידי שטפנשט דשם).

היו מראשי החוגגים באתרא קדישא מירון. עתה חודשה המסורת, כששוב אנשי שטפנשט מקיימים פעילות לרווחת העולים לציון הרשב"י במירון, וכפי שנאמר: "וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק".

מפעל 'הכנסת אורחים' דשטפנשט יאס רומניה

בעיר יאס ברומניה, שוכן אהל קברו של האדמו"ר הראשון משטפנשט זיע"א, מדי שנה ביום ההילולא י"ד כסליו היה בא לפקוד את קברו בנו יחידו וממלא מקומו הצדיק משטפנשט בראשות צבא חסידים והמון רב, המעמד הקדוש הלזה נחקק בקרב יהדות רומניה וחסידי בית שטפנשט לדורות, במעמד זה התבטא הצדיק משטפנשט כי הוא פועל ישועות ובמיוחד ל'מקרים הקשים' כלשונו הטהור.

כעשור שנים שמוסדות שטפנשט חידשו את העליה המסורתית לקברו ביאס ברומניה ומאות איש פוקדים את קברו בעיר יאס רומניה, ובמיוחד כאשר בעיר יאס קיים שדה תעופה בינלאומי בו נוחתים טיסות יומיות ישירות מתל אביב וכך ניתן להגיע לפקוד את קברו בניקל.

זכינו לבנות מחדש את אהל קברו מרווח ומפואר ומואר ואף לחדש את מצבת הקודש, כשבהמשך נעשים פעולות קדחתניות להקמת בית הכנסת אורחים ללינה ולאוכל כשר לרווחת המוני העולים על ציונך להושע בישועת עולמים.